კალათა

დეტალურად

ნაშრომს საფუძვლად უდევს ლექციების კურსი, რომელიც სამი ათეული წლის განმავლობაში ეკითხებოდა ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.უნდა ითქვას, რომ მასში გატარებული ბევრი იდეა, - შესაძლოა, წინააღმდეგობრივი, - წლიდან წლამდე იბადებოდა აუდიტორიაში მსმენელთა წინაშე, მათთან წარმოსახვით დიალოგში. განკუთვნილია ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის და მკითხველთა ფართო წრისთვის.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • შესავალი
 • ფოლკლორული შემოქმედების სპეციფიკა
 • გავრცელების ზეპირი ფორმა
 • ანონიმურობა
 • ვარიანტულობა
 • კოლექტიურობა
 • ტრადიციულობა
 • იმპროვიზაცია
 • ყოფითობა
 • სინკრეტიზმი
 • „დაძირული კულტურული დოვლათი“
 • ზეპირსიტყვიერი ჟანრები
 • მითოლოგემა
  • კოსმოგონიური მითოსი
  • მარადიული გაზაფხულის მითოსი
  • კულტის დაარსების მითოსი
  • ღვთისშვილთა და დევ-კერპთა ბრძოლები
 • ეპოსი
  • ესქატოლოგიური ზღაპარი
  • ცხოველთა ზღაპარი
  • საყოფიერო ზღაპარი ანუ ხალხური ნოველა
  • ზღაპრის უნივერსალობა
  • ტრაგიკული ეპოსი - „ამირანიანი“
  • სამიჯნურო ეპოსი - „ეთერიანი“
  • ნაწილი 2. ამბავი ქორწილის შემდეგ
  • ამბავი ეთერისა, აბესალომისა და მურმანისა
  • სოციალურ-ეგზისტენციალური ეპოსი - არსენას ლექსი
 • პოეზია
  • საკულტო პოეზია
  • მაგიური პოეზია
  • შრომის პოეზია
 • საგმირო პოეზია
  • სიმღერე ანუ ბალადა
  • „ლექსი ვეფხვისა და მოყმისა“
  • „შიოლა და მთრეხელი“
  • „თორღვა ძაგანი“
  • მონადირე
 • სატრფიალო პოეზია
 • სამგლოვიარო პოეზია
  • დალაი
  • ხმით ნატირალი
  • ფშაური
  • ხევსურული
  • დატირებულის ზნეობრივი სახე
  • თუშური ხმით ნატირალი
 • სიბრძნის პოეზია - ანდაზა
 • ფოლკლორისტიკის ისტორიიდან
 • ფოლკლორის ბედი თანამედროვეობაში