კალათა

დეტალურად

პროფ. ქეთევან სიხარულიძის მიერ შედგენილი კურსი - „კავკასიური მითოლოგია“, მოიცავს „კავკასიური მითოლოგიის“ პირველ ნაწილს და იფარგლება იბერიულ-კავკასიური მითოლოგიით.იბერიულ-კავკასიური მითოლოგია გულისხმობს იმ ხალხების მითოლოგიური შეხედულებების ერთობლიობას უძველეს წარსულში, რომელნიც დასახლებულნი არიან ჩრდილო კავკასიასა და ამიერკავკასიის ნაწილში და რომელნიც ლაპარაკობენ და ერთიანდებიან კავკასიურ ენათა მონათესავე ოჯახში (იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახში). ესენი არიან ქართველები, ადიღეები (ყაბარდოები, ადიღეები, ჩერქეზები), აფხაზები, აბაზგები, ჩეჩნები და ინგუშები (თვითდასახელება - ვაინახები), დაღესტნის ხალხები და სხვ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რედაქტორისგან
 • წინათქმა
 • თავი პირველი
  • ქალღმერთი დიდი დედა
  • დიდი დედის სახე კავკასიურ მითოლოგიაში
  • სააკვნო სიმღერები
  • ქალღმერთის ასტრალური ნიშნები
  • ქალღმერთის ზოომორფული ატრიბუტები
  • ნაყოფიერებასთან დაკავშირებული ქალღმერთები კავკასიურ მითოლოგიაში
  • ღვთაებები ბარბარ-ბარბოლი და ლამარია
  • დალი
  • სამძიმარი
  • უორსარი და ტყის ღვთაება
  • სათანეი
  • ანანა-გუნდა
  • მესეფები
  • თუშოლი
 • თავი მეორე
  • ავადმყოფობის გამომწვევი ღვთაებები და მათთვის განკუთვნილი რიტუალები
  • ბატონები
  • ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხთა რიტუალები
 • თავი მესამე
  • მიწის ღვთაებები
  • ფუძს ანგელოზი
  • ადგილის დედა
  • დედა მიწა
 • თავი მეოთხე
  • სამონადირეო მითოსი
  • ნადირობის ღვთაებები
  • სამონადირეო ტრადიციები
  • მონადირე და ნადირთპატრონი
 • თავი მეხუთე
  • ნაყოფიერებასთან დაკავშირებული რიტუალები
  • პირველი ხნულის გატანა
  • კარდაკარ ჩამოვლა, ბერიკაობა და ტყავის სიმბოლო
  • ამინდის მართვის რიტუალები
  • ხელ-მხარის განათვლა
 • თავი მეექვსე
  • დემონური პერსონაჟები
  • ჭინკა
  • წყლის დედა
  • ტყის დედოფალი
  • „მოთვინიერებული“ ავსულები
  • ქაჯქალას მძივი
  • ავსულთა ოინბაზობა
  • მოტაცებული ბავშვები
  • ავსულთა უფროსები
  • კუდიანები
  • დევი
 • თავი მეშვიდე
  • გველეშაპი
  • წყალი დაგველეშაპი
  • გველეშაპთან მებრძოლი გმირები
  • ხარისა და გველეშაპის ბრძოლა
 • თავი მერვე
  • თაობათა ცვლა და ღმერთმებრძოლობა
  • გოლიათები
  • დევები
  • მიჯაჭვული გოლიათები
  • გაბუდაყებულნი
 • თავი მეცხრე
  • ქვეყნიერების აგებულება
  • მნათობები
  • წარმოდგენები სულეთზე
  • ღვთაებათა პანთეონი
 • გამოყენებული ლიტერატურა
 • სქოლიო