კალათა

დეტალურად

ორგანიზაციული სტრუქტურების შესახებ 1

სინერჯი ჯგუფი

გამომცემლობა სინერჯი ჯგუფი

ბიზნესი

წიგნაკში მოცემული ინსაითები მომზადებულია საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფის“ კონსულტანტების მიერ, საქმიანობის სხვადასხვა სფეროებში მიღებულ მრავალწლიან გამოცდილებაზე დაყრდნობით. ინსაითები მიზნად ისახავს უმაღლესი და საშუალო რგოლის მენეჯერების, ასევე რიგითი თანამშრომლების დახმარებას მათი ყოველდღიური და გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების ხარისხის ამაღლებაში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მცირე ნაკადულებისაგან წარმოქმნილი მძლავრი მდინარე
 • რატომ არ იჭრება ამოცანები
 • პასუხისმგებლობა და უფლებამოსილება
 • პარალელური კონტროლი
 • თითოეული თანამშრომლის მიერ ყოველდღიურად შექმნილი სარგებლის ზრდა
 • ცუდი, ჩვეულებრივი და კარგი ორგანიზაციული სტრუქტურები
 • თუ დირექტორებს შორის სტრატეგიულ ამოცანებს გადავანაწილებთ
 • სუბორდინაციის მავნე გამოვლინება
 • რამდენიმე არგუმენტი კოლეგიალური სტრუქტურების სასარგებლოდ
 • ორგანიზაციული სტრუქტურები და ავტომანქანები