კალათა

დეტალურად

ჩინელი მხედართმთავრის და სამხედრო თეორეტიკოსის სუნ-ძის (სავარაუდოდ ძვ. წ. VI საუკუნის მოღვაწის) სამხედრო ხელოვნების ტრაქტატი. წიგნი გამოდის სერიით „სამხედრო ბიბლიოთეკა“, რომელიც სპეციალურად სამხედრო პირებისთვის შეიქმნა, თუმცა ამ სერიით გამოცემული წიგნები საინტერესო იქნება არა მხოლოდ პროფესიონალი სამხედროებისთვის, არამედ მათთვისაც, ვისაც სამხედრო საქმის უკეთ გაცნობა და შესწავლა სურს.
 • დინასტიების პერიოდები
 • ნაწილი 1. ზოგადი მიმოხილვა და ისტორიული ფონი
  • 1.1. შესავალი
  • 1.2. სამხედრო კონფლიქტებისა და იარაღის ევოლუცია ჩინეთში
   • 1.2.1. შანის პერიოდი
   • 1.2.2. ჯოუს ეპოქა
   • 1.2.3. ექვსი საიდუმლო მოძღვრება და ჯოუს გამარჯვება
  • 1.3. ქვეყნის გაერთიანება და დასავლეთი ჯოუ
   • 1.3.1. „გაზაფხულისა და შემოდგომის“ პერიოდი
   • 1.3.2. მეომარ სამეფოთა პერიოდი
  • 1.4. ვეის სამთავრო
  • 1.5. სამხედრო ტრაქტატები
  • 1.6. უძველესი დროის საომარი მოქმედებები, იარაღი
   • 1.6.1. საბრძოლო ეტლი
   • 1.6.2. ცხენი და ცხენოსანი ჯარი
   • 1.6.3. ჯავშანი და ფარი
   • 1.6.4. ხმალი
   • 1.6.5. სამხედრო ორგანიზაცია
  • ნაწილი 2. შესავალი
   • 2.1. ჩ’უ, ვუ და იუე - ისტორიული ფონი
    • 2.1.1. სამი სამთავრო და მათი დაპირისპირება
    • 2.1.2. ჩი-ფუს ბრძოლა
    • 2.1.3. უ ძი-სიუს ბიოგრაფია
    • 2.1.4. ჩ’უს დაპყრობა
    • 2.1.5. ვუსა და იუეს ომი
   • 2.2. „ომის ხელოვნების“ ძირითადი კონცეფციები
    • 2.2.1. ზოგადი პრინციპები
    • 2.2.2. მეთაურისთვის საჭირო კვალიფიკაცია
    • 2.2.3. სტრატეგია და ტაქტიკა
    • 2.2.4. მოტყუება და უფორმო მდგომარეობა
    • 2.2.5. ადგილმდებარეობის შესაძლო კონფიგურაციები
    • 2.2.6. სულიერი განწყობა და ლაშქრის მეთაურობა
    • 2.2.7. შიი - ძალის სტრატეგიული კონფიგურაცია
    • 2.2.8. ორიგინალური და ტრადიციული
   • 2.3. სუნ-ძი და მისი „ომის ხელოვნება“
    • 2.3.1. სუნ ვუ - ადამიანი თუ ლეგენდა?
    • 2.3.2. ტექსტის შექმნის თარიღი
   • ნაწილი 3. სუნ-ძი - ომის ხელოვნება
    • 3.1. წინასწარი გათვლები
    • 3.2. ომის წარმართვის ხელოვნება
    • 3.3. თავდასხმის დაგეგმვა
    • 3.4. სამხედრო წყობა
    • 3.5. სტრატეგიული სამხედრო ძალა
    • 3.6. სისავსე და სიცარიელე
    • 3.7. ბრძოლა
    • 3.8. ცხრა სახეცვლილება
    • 3.9. მანევრირება
    • 3.10. ადგილმდებარეობის კონფიგურაციები
    • 3.11. ადგილმდებარეობის ცხრა სახეობა
    • 3.12. თავდასხმა ცეცხლის გამოყენებით
    • 3.13. ჯაშუშური საქმიანობა
   • ნაწილი 4. აკლდამის ტექსტები და დაკარგული ნაწერები
    • 4.1. შესავალი
    • 4.2. ადგილმდებარეობის ცხრა სახეობა (ტ’უნ ტიენიდან მოტანილი პასაჟები)
    • 4.3. ოთხი ცვლილება (აკლდამაში ნაპოვნი ტექსტი)
    • 4.4. ორი შეკითხვა (ტ’უნ-ტიენში შემონახული პასაჟები)
    • 4.5. მეფე ვუს შეკითხვები (ტექსტი აკლდამიდან)