კალათა

დეტალურად

პლატონის (ძვ.წ. 427–347 წწ.) შრომათა შორის ე.წ. მეშვიდე წერილი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ტექსტია მისი ფილოსოფიის გასაგებად და იმ ძირითადი სირთულეების დასანახადაც, რომლებიც მას თან ახლავს. წერილში პლატონი მიმართავს თავისი სირაკუზელი მეგობრის, დიონის ახლობლებს და რჩევებს აძლევს მათ სახელმწიფო საქმეების მოწყობისათვის...
  • შესავალი
  • მეშვიდე წერილი
  • დანართი – წერილის გეგმა-სარჩევი
  • სქოლიო