კალათა

დეტალურად

ლესინგი (1729-1781) - გერმანული და ზოგადად ევროპული განმანათლებლობის უდიდესი წარმომადგენელი, ახალი გერმანული ლიტერატურის ფუძემდებელი გოეთესთან და შილერთან ერთად. „ნათან ბრძენი“ ავტორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოებია. დრამის ცენტრალურ ეპიზოდს წარმოადგენს მოთხრობა სამი ბეჭდის შესახებ, რომლითაც ნათანი პასუხობს კითხვას, თუ რომელი სარწმუნოებაა ჭეშმარიტი: ებრაული, მაჰმადიანური თუ ქრისტიანული.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • მოქმედება პირველი
  • გამოსვლა პირველი
  • გამოსვლა მეორე
  • გამოსვლა მესამე
  • გამოსვლა მეოთხე
  • გამოსვლა მეხუთე
  • გამოსვლა მეექვსე
 • მოქმედება მეორე
  • გამოსვლა პირველი
  • გამოსვლა მეორე
  • გამოსვლა მესამე
  • გამოსვლა მეოთხე
  • გამოსვლა მეხუთე
  • გამოსვლა მეექვსე
  • გამოსვლა მეშვიდე
  • გამოსვლა მერვე
  • გამოსვლა მეცხრე
 • მოქმედება მესამე
  • გამოსვლა პირველი
  • გამოსვლა მეორე
  • გამოსვლა მესამე
  • გამოსვლა მეოთხე
  • გამოსვლა მეხუთე
  • გამოსვლა მეექვსე
  • გამოსვლა მეშვიდე
  • გამოსვლა მერვე
  • გამოსვლა მეცხრე
  • გამოსვალ მეათე
 • მოქმედება მეოთხე
  • გამოსვლა პირველი
  • გამოსვლა მეორე
  • გამოსვლა მესამე
  • გამოსვლა მეოთხე
  • გამოსვლა მეხუთე
  • გამოსვლა მეექვსე
  • გამოსვლა მეშვიდე
  • გამოსვლა მერვე
 • მოქმედება მეხუთე
  • გამოსვლა პირველი
  • გამოსვლა მეორე
  • გამოსვლა მესამე
  • გამოსვლა მეოთხე
  • გამოსვლა მეხუთე
  • გამოსვლა მეექვსე
  • გამოსვლა მეშვიდე
  • გამოსვლა მერვე