კალათა

დეტალურად

პიესის მთავარ გმირს, არგანს ყველა დროში გავრცელებული სენი - არარსებულ ავადმყოფობათა შიში ტანჯავს და ამით სარგებლობენ მის გარშემო მყოფნი. „ეჭვით ავადმყოფი“ საბედისწერო აღმოჩნდა ავტორისათვის: სწორედ მისი წარმოდგენის დროს იგრძნო მოლიერმა ცუდად თავი. მოლიერი არგანის როლს ასრულებდა და მაყურებელს, როგორც ამბობენ, იმ საღამოს ძლიერ დამაჯერებლად ეჩვენა ამ ეჭვით ავადმყოფის ქცევა, ხოლო წარმოდგენის შემდეგ მას დიდხანს აღარ უცოცხლია. თარგმანი შესრულებულია ივანე მაჩაბლის მიერ.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • პირველი მოქმედება
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
  • სურათი მეექვსე
  • სურათი მეშვიდე
  • სურათი მერვე
  • სურათი მეცხრე
  • სურათი მეათე
  • სურათი მეთერთმეტე
 • მეორე მოქმედება
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
  • სურათი მეექვსე
  • სურათი მეშვიდე
  • სურათი მერვე
  • სურათი მეცხრე
  • სურათი მეათე
  • სურათი მეთერთმეტე
  • სურათი მეთორმეტე
 • მესამე მოქმედება
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
  • სურათი მეექვსე
  • სურათი მეშვიდე
  • სურათი მერვე
  • სურათი მეცხრე
  • სურათი მეათე
  • სურათი მეთერთმეტე
  • სურათი მეთორმეტე
  • სურათი მეცამეტე
  • სურათი მეთოთხმეტე
  • სურათი მეთხუთმეტე
  • სურათი მეთექვსმეტე
  • სურათი მეჩვიდმეტე
  • სურათი მეთვრამეტე
  • სურათი მეცხრამეტე
  • სურათი მეოცე
  • სურათი ოცდამეერთე
  • სურათი ოცდამეორე
  • სურათი ოცდამესამე