კალათა

დეტალურად

ევრიპიდეს „მედეა“ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ცნობილ დრამას წარმოადგენს. ქართველებისათვის, „მედეას“ მნიშვნელობა იმითაცაა განსაკუთრებული, რომ ევრიპიდემ შეძლო ბერძნული მითოსიდან ცნობილი კოლხი პერსონაჟი მსოფლიო დრამის ერთ-ერთ უპოპულარულეს სახედ ექცია. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოსთან დაკავშირებული ვერც ერთი ლიტერატურული პერსონაჟი ვერ გაუტოლდება ამ მხრივ მედეას. ბუნებრივია, ამ ვითარებაში თითოეულ ჩვენგანს აინტერესებს და აღელვებს ის, რითი იზიდავს ეს სახე კაცობრიობას.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინასიტყვაობა
 • მედეა
  • მოქმედნი პირნი
  • პროლოგი
  • პაროდოსი
  • ეპისოდიონი პირველი
  • სტასიმონი პირველი
  • ეპისოდიონი მეორე
  • სტასიმონი მეორე
  • ეპისოდიონი მესამე
  • სტასიმონი მესამე
  • ეპისოდიონი მეოთხე
  • სტასიმონი მეოთხე
  • ეპისოდიონი მეხუთე
  • სტასიმონი მეხუთე
  • ექსოდოსი
 • სქოლიო