კალათა

დეტალურად

ქეთევან ხუციშვილის კავკასიის ხალხების ეთნოლოგიის სალექციო კურსის მიზანია კავკასიაში მცხოვრები ხალხების ეთნოგრაფიული დახასიათება. ის ქართველ სტუდენტებს სრულ წარმოდგენას შეუქმნის კავკასიის ხალხების შესახებ. წიგნი არა მხოლოდ უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტების სტუდენტებისთვის იქნება სასარგებლო, არამედ საინტერესო იქნება ნებისმიერი განათლებული ქართველისთვისაც.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რედაქტორისაგან
 • ქართველები
 • აფხაზები
 • სომხები
 • აზერბაიჯანელები
 • ყარაჩაელები
 • ბალყარელები
 • ადიღეელები
 • ჩერქეზები
 • ყაბარდოელები
 • აბაზები
 • ოსები
 • ინგუშები
 • ჩეჩნები
 • დაღესტნის ხალხები
 • ხუნძები
 • ლაკები
 • დარგუელები
 • ლეზგები
 • აღულები
 • რუთულელები
 • თაბასარანელები
 • წახურები
 • ყუმუხები
 • ნოღაელები
 • მთიელი ებრაელები
 • Summary
 • ბიბლიოგრაფია