კალათა

დეტალურად

ქართველი ერის ისტორია (I წიგნი)

ივანე ჯავახიშვილი

გამომცემლობა ლითერასი

ისტორია

ივ. ჯავახიშვილის „ქართველი ერის ისტორიის“ I წიგნი მოიცავს საქართველოს ისტორიას უძველესი დროიდან ჩვენი წელთაღრიცხვის VII საუკუნემდე.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი (1876–1940)
 • ქართველი ერის ისტორია . წიგნი I
 • პირველი გამოცემის წინასიტყვაობა
 • მეორე გამოცემის წინასიტყვაობა
 • მესამე გამოცემის წინასიტყვაობა
 • ქარაგმიანი და შემოკლებული სიტყვების განმარტება
 • შესავალი. ქართველთა პოლიტიკური თავგადასავლის მთავარი მომენტები I ს-მდე ქ. წ.
 • თავი პირველი. კავკასიისა და ქართველების ნივთიერი კულტურა
  • I. არქეოლოგიური ფაქტები
   • § 1. კულტურის საფეხურები
   • § 2. დასაფლავების წესები
   • § 3. ადამიანის ქონებრივი ავლადიდება
   • § 4. აღებ-მიცემობა და ფული
   • § 5. ხელოვნება
  • II. ნივთიერი კულტურა წერილობითი წყაროების მიხედვით
   • § 1. კულტურული მდგომარეობა XI-VII ს. ქ. წ.
   • § 2. შავი ზღვის აღმოს.-სამხრეთის სანაპიროზე მცხოვრები ქართველი ტომების კულტურული მდგომარეობა V-I ს.ს. ქ. წ.
   • § 3. დასავლეთ საქართველოს კულტურული ვითარება
   • § 4. აღმოსავლეთ საქართველოს კულტურული ვითარება
  • III. ნივთიერი კულტურის ისტორიის მთავარი პრობლემები კავკასიაში
 • თავი მეორე. ქართველების წარმართობა
  • § 1. ქართველთა წარმართობის წერილობითი და ზეპირი წყაროები
  • § 2. ღვთაებათა უფროს-უმცროსობა ხალხური თქმულებების მიხედვით
  • § 3. მნათობთა თაყვანისცემა: წმ. გიორგის ქართველთა რწმენაში წარმართობის დროინდელი უზენაესი ღვთაების, მთვარის ადგილი უკავია
  • § 4. მნათობთა თაყვანისცემა: მთვარის თაყვანისცემის ქართული წესების შედარებითი შესწავლა
  • § 5. მნათობთა თაყვანისცემა: მორიგე-კრონოსი და განაყოფიერებისა და შვილიერების მფარველი ღვთაება კვირია
  • § 6. მნათობთა თაყვანისცემა: ტაროსის ღვთაება ვობი
  • § 7. მნათობთა თაყვანისცემა: ჯიმაღი
  • § 8. მნათობთა თაყვანისცემა: ღმერთი
  • § 9. ბუნების გაღმერთება: ნადირთა და მონადირეობის ღვთაებანი: - ანატორი, ოჩოპინტრე და ბოჩი
  • § 10. ადგილის დედოფალი და დედამიწა
  • § 11. ხეთა მსახურება და მცენარეულობის ღვთაება
  • § 12. ავი სულები
  • § 13. კოპალა
  • § 14. ქართული წარმართობის ძველი და მერმინდელი, საკუთარი და უცხო ელემენტების პრობლემისათვის
  • § 15. ქართული წარმართული პანთეონისათვის
  • § 16. ქართული წარმართული პანთეონის უფროსი ღვთაებანი: მნათობ-ღვთაებათა შვიდეული
  • § 17. მნათობ-ღვთაებათა შვიდეულის შემადგენლობა და სახელები
 • თავი მესამე. უძველესი სარწმუნოებრივი თქმულებები
  • § 1. სხვადასხვა თქმულებანი ამირანზე და მათი პირვანდელი სახის აღდგენა
  • § 2. ამირანის ჩამომავლობა
  • § 3. ამირანის ნიშანდობლივი თვისებები და გარეგნობა
  • § 4. ამირანის გმირული ბრძოლა ავ-სულებთან
  • § 5. ღრუბელთ-უფალის ასულის კამარ-ქეთუს მოტაცება
  • § 6. ამირანის მიჯაჭვა
  • § 7. ამირანის სახელი და მის შესახები ქართული თქმულების პრომეთეოსის მითთან შედარება
  • § 8. ამირანის თქმულება მოსე ხორენელთან
 • თავი მეოთხე. საქართველოს ცხოვრება და თავგადასავალი I საუკუნიდან VII საუკ. პირველ ნახევრამდე
  • §1. რომაელების შემოსვლა და დამკვიდრება საქართველოში
  • § 2. იბერიისა და კოლხეთის სახელმწიფო წესწყობილება
  • § 3. პართელ-რომაელების ომი სომხეთის გამო და იბერიის მონაწილეობა
  • § 4. იბერიის მეფის ფარსმანის ძმის მიჰრდატის გამეფება სომხეთში და იბერიის წადილი სომხეთის დასაპყრობად
  • § 5. რადამისტის სომხეთში ხანმოკლე მეფობა
  • § 6. მეგობრული დამოკიდებულება იბერიასა და რომის სახელმწიფოს შორის I-II ს.ს. ქ. შ.
  • § 7. დასავლეთი საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა 134 წ.
  • § 8. სასანიანთა საგვარეულოს გამეფება სპარსეთში და ამისი შედეგი
  • § 9. დასავლეთ საქართველოში სკვითების შემოსევა
  • § 10. საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა მესამე საუკუნეში
  • § 11. საქართველოს გაქრისტიანება, ამის შესახები წყაროებისა და გამოკვლევების მიმოხილვა
  • § 12. ქართველთა მოქცევის შესახები წყაროებისა და თეორიების კრიტიკული განხილვა
  • § 13. ქართველთა გაქრისტიანება და ბაკურ მეფე
  • § 14. მირიჰანის მეფობა
  • § 15. რომისა და სპარსეთის მეტოქეობით იბერიის ორ სამეფოდ ქცევა
  • § 16. არეულობა სპარსეთში და იბერიის მთლიანობის აღდგენა
  • § 17. ფარსმანის, ბუზმარისა და არჩილის მეფობა იბერიაში
  • § 18. იეზდიგერდის პოლიტიკა სომხეთისა და იბერიის მიმართ
  • § 19. დასავლეთ საქართველოს მდგომარეობა ბიზანტიის მფარველობის ქვეშ და გუბაზ მეფის აჯანყება
  • § 20. სარაგურების შემოსევა ამიერკავკასიაში
  • § 21. ვახტანგ გორგასალის მეფობა აღმოს. საქართველოში
  • § 22. მაზდაკი და მისი მოძღვრება
  • § 23. წათეს მეფობა დასავლეთ საქართველოში და გაქრისტიანება
  • § 24. იბერიის აჯანყება გურგენ მეფის მეთაურობით სპარსელების წინააღმდეგ და ამის შედეგი
  • § 25. „საუკუნო ზავი“ სპარსეთსა და ბიზანტიას შორის და იბერიის დამოუკიდებლობის მოსპობა
  • § 26. ბიზანტიელების პოლიტიკა და მოღვაწეობა ლაზიკაში
  • § 27. ლაზიკის აჯანყება გუბაზ მეფის მეთაურობით ბიზანტიელების წინააღმდეგ
  • § 28. ბიზანტიისა და სპარსეთის ბრძოლა ლაზიკის გამო და მეფე გუბაზი
  • § 29. სპარსეთის მეფის ვერაგული გეგმა, გუბაზ მეფის განდგომა სპარსთა მოკავშირეობისაგან და მათი ლაზიკიდან განდევნა
  • § 30. აფხაზებისა და აფშილების ამბოხება
  • § 31. ბრძოლა ბიზანტიელებსა და სპარსელებს შორის ლაზიკაში
  • § 32. გუბაზ მეფის ვერაგულად მოკვლა
  • § 33. წათეს გამეფება ლაზიკაში
  • § 34. სპარსელების დამარცხება ლაზიკაში
  • § 35. გუბაზ მეფის მკვლელებისა და მისიმიელთა დასჯა
  • § 36. ჭანების დამორჩილება ბიზანტიელებისაგან
  • § 37. ზავი ბიზანტიასა და სპარსეთს შორის
  • § 38. აღმოსავ. საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა მეშვიდე საუკუნის დამდეგს
  • § 39. ჰერაკლე კეისრის ბრძოლა სპარსეთთან და მისი შედეგი საქართველოში
 • თავი მეხუთე. საქართველოს კულტურა I—VII ს. ს. ქრ. შ.
  • § 1. ბრძოლა ორ სახელმწიფოსა და კულტურას შორის საქართველოში და ქართველთა პოლიტიკა
  • § 2. ლაზიკის სახელმწიფო წესწყობილება და კულტურული მდგომარეობა
  • § 3. იბერიის სახელმწიფო და სოციალური წესწყობილება და კულტურული განვითარება
  • § 4. სარწმუნოება: ცეცხლთაყვანისმცემლობა
  • § 5. ბრძოლა ქრისტიანობასა და მაზდეიანობას შორის
  • § 6. ვახტანგ გორგასლის სიკვდილის მოწამებრივობის ცნობა
  • § 7. ვახტანგ გორგასლის სიკვდილის ნამდვილი გარემოება
  • § 8. ქრისტიანობისა და მაზდეიანობის ძალთა განწყობილება
  • § 9. ქრისტიანული კულტურის სადაურობა და გავრცელების გზები საქართველოში
  • § 10. ეკლესიის წყობილება საქართველოში
  • § 11. ქრისტიანობის წიაღში მომხდარი სარწმუნოებრივი ბრძოლის ანარეკლი საქართველოში: მანიქეველობა
  • § 12. ნესტორიანობა საქართველოში
  • § 13. მონოფიზიტობა საქართველოში
  • § 14. წყაროების ცნობები ქართული ეკლესიის უფლებრივი მდგომარეობისა და კათალიკოსობის დაწესების შესახებ
  • § 15. ქართული ეკლესიის უფლებრივი დამოკიდებულებისა და თვითმწყსობის დაწესების შესახები თეორიები
  • § 16. კათალიკოსობის დაარსების თეორიების კრიტიკული განხილვა
  • § 17. ვახტანგ გორგასლისაგან კათალიკოსობის დაწესების ნამდვილი გარემოება
  • § 18. აღმ. საქართველოს საეკლესიო ცხოვრებაში მომხდარი უთანხმოებისა და ცვლილების მიზეზი
  • § 19. მიქაელ მთავარეპისკოპოზის ვინაობა და სარწმუნოებრივი მრწამსი
  • § 20. მეფე-მთავარეპისკოპოზს შორის მომხდარი განხეთქილების ნიადაგი და კათალიკოსობის დაწესების საფუძველი
  • § 21. კათალიკოსობის დაწესების მნიშვნელობა და თარიღი
  • § 22. სარწმუნოებრივი ბრძოლის მიმდინარეობა VI ს-ში
  • § 23. მწერლობა ასურ. მამათა საქართველოში მოღვაწეობაზე
  • § 24. ასურელი მამების ცხორებათა დაწერილობის თარიღისათვის
  • § 25. ასურელ მამათა მოღვაწეობის ხანა
  • § 26. ასურელ მამათა მოსვლისა და მოღვაწეობის მიზანი
  • § 27. სომეხ-ქართველთა სარწმუნოებრივი განხეთქილების შესახები წყაროები
  • § 28. ქალკიდონიანობის საბოლოო გამარჯვება საქართველოში და სომეხ-ქართველთა განხეთქილების წინამორბედი გარემოებანი
  • § 29. კონფლიქტის დასაწყისი
  • § 30. უთანხმოების დოგმატიკური საკითხები
  • § 31. უთანხმოების პოლიტიკურ-კულტურული ნიადაგი და გეზი
  • § 32. უთანხმოებაში ეროვნული ელემენტის შეჭრა
  • § 33. განხეთქილება
 • სქოლიო