კალათა

დეტალურად

ისინი განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან პიროვნული თვისებებით და ქვეყნის მართვაც განსხვავებულ დროსა და ვითარებაში მოუხდათ. შესაბამისად, განსხვავებული აღმოჩნდა მათი მოღვაწეობის შედეგიც. თუ ერთი მონარქის მტკიცე ხელით გაერთიანებული საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე იყო გადაჭიმული, მეორის მმართველობის წლებში დაგლეჯილ-დანაწევრებული ქვეყანა მხოლოდ გადარჩენაზე ფიქრობდა! „რომელია სიმაგრე ჩვენის ცხოვრებისა და რომელი სიფუჭე და სისუსტე“ – სწორედ ამის გამოსარკვევად უნდა წავიკითხოთ ეს წიგნები და ვიპოვოთ ფესვი, რომელზეც დავამყარებთ ჩვენი ქვეყნის აწმყოსა და მომავალს. ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკური ვითარება ხომ ისეთივეა, როგორიც საუკუნეების წინ იყო. ეს კი დამაფიქრებელიცაა და იმედის მომცემიც...
 • წინასიტყვაობა
 • სისხლის წვიმათა დრო
 • პატარა უფლისწული
 • „მამაცთა შორის საკვირველება, პატარა კახი, მეფე ირაკლი“...
 • დასაწყისი
 • გზა
 • ქართული სულით ქართული სულისთვის
 • თბილისისათვის
 • ერეკლე – მომგები 100 ომის
 • ყარაბაღი
 • დამარცხების სიმწარე
 • ყარაბულახი
 • შურისძიება
 • მჭადიჯვარი
 • ყვარელი
 • აღმოსავლეთელ ქრისტიანთა იმედად...
 • მეფისა და დროის განაჩენი
 • ქართლ-კახეთის გაერთიანება
 • “ესრეთ დამშვიდდა ქვეყანა“
 • საქალაქო ცხოვრება
 • მეფე და მწარმოებლები
 • მმართველობა
 • დარბაზი
 • სახელმწიფო და სამეფო თანამდებობები
 • ადგილობრივი მმართველობა
 • სასამართლო მმართველობა
 • ადმინისტრაცია, პოლიცია
 • მსახურები
 • სამხედრო რეფორმა
 • ოჯახი
 • რეფორმები ეკლესიაში
 • ტოლერანტობა
 • „ესე ყოველი ქმნილი ირაკლის მიერ“
 • შემოსავლები და გადასახადები
 • ხელისუფლება და ვაჭრობა
 • ხელოსნობა. მრეწველობა
 • ერეკლეს ფული
 • ამქრები და უსტაბაშები
 • მევახშეები და კრედიტორები
 • მოსახლეობა
 • „განმრავლდნენ მეცნიერებათა ნათელნი”
 • სტამბა, წიგნთსაცავი
 • მეცნიერება
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
 • მხატვრობა
 • სახიობა
 • ახალი აზროვნება
 • საით?
 • ევროპაში გასული სახელი
 • გზაჯვარედინზე
 • „ნეტა ქება როგორ ითქმის ამ თბილის ქალაქისაო... ერეკლე ბატონი იჯდა, ბადალი ხმელეთისაო...“
 • ეს ქალაქი ვისია?
 • ქალაქის განვითარების ხელშემშლელი პირობები
 • ასპინძა
 • რუსული ზარბაზნების 101 ზალპი
 • საქართველოს მთლიანობის აღდგენის ცდა
 • უცნაური „განწესებანი”
 • ტრაგედიის წინ
 • კრწანისი
 • კრწანისის შემდეგ
 • გმირები
 • სიკვდილი და დატირება
 • მეფის დაძახილის მოლოდინში
 • ილუსტრაციები
 • სქოლიო