კალათა

დეტალურად

ქართველი ერის ისტორია (II წიგნი)

ივანე ჯავახიშვილი

გამომცემლობა ლითერასი

ისტორია

„ქართველი ერის ისტორიის“ მეორე წიგნი მოიცავს VII-XII სს. საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიას, მასში თანმისდევრულადაა გადმოცემული არაბთა ბატონობის ხანა (VII-X სს.), საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების ისტორია (IX-XII სს.), თურქ სელჩუკთა შემოსევებისა და ბატონობის პერიოდი (XI ს. მეორე ნახევარი და XII ს. დამდეგი), საქართველოს წინა აზიის უძლიერეს სახელმწიფოდ გადაქცევა XII საუკუნეში.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რედაქტორისაგან
 • ქარაგმიანი და შემოკლებული სათაურების განმარტება
 • თავი პირველი
  • საქართველოს საიტორიო გეოგრაფია VII-XII ს. ქ. შ.
   • I. ტერმინები
   • II. საისტორიო გეოგრაფია
    • §1. მთები
    • §2. ზღვები, ტბები და მდინარეები
    • §3. მოსახლეობა
    • §4. გზები
   • თავი მეორე
    • არაბების შემოსევა და მათი ბატონობა პირველ ორ საუკუნეში
   • თავი მესამე
    • ქართველთა პოლიტიკური და კულტურული მდგომარეობა არაბთა ბატონობის პირველი ორი საუკუნის განმავლობაში
   • თავი მეოთხე
    • ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისათვის
   • თავი მეხუთე
    • საქართველოს მდგომარეობა VIII-X ს.
   • თავი მეექვსე
    • საქართველოს გაერთიანება
     • 1. მეფე ბაგრატ III და დავით დიდი კურაპალატი
     • 2. მეფე გიორგი I
     • 3. მეფე ბაგრატ IV
     • 4. გიორგი II
    • თავი მეშვიდე
     • საქართველოს სოციალური და კულტურული მდგომარეობა გაერთიანების ხანაში
    • თავი მერვე
     • საქართველოს ძლიერებისა და აყვავების ხანა
      • 1. მეფე დავით აღმაშენებელი
       • ა) დავით აღმაშენებლის სამხედრო და პოლიტიკური მოღვაწეობა
       • ბ) დავით აღმაშენებლის პიროვნება, შინაური პოლიტიკა და საკულტურო მოღვაწეობა
      • 2. მეფე დემეტრე I
      • 3. მეფე გიორგი III
      • 4. თამარ მეფე
     • თავი მეცხრე
      • საქართველოს საზოგადო მდგომარეობა და კულტურული ვითარება ძლიერებისა და აყვავების ხანაში
     • დამატებანი
      • დამატება პირველი
       • მოკლე მიმოხილვა XI-XII სს. ისტორიისა
       • საქართველო, ვითარცა მახლობელი აღმოსავლეთის მოწინავე და უძლიერესი სახელმწიფო
       • დავით II აღმაშენებელი (1089-1125)
       • დავით აღმაშენებლის პიროვნება, მისი საშინაო და საგარეო პოლიტიკა
       • დემეტრე I (1125-1155)
       • გიორგი III (1156-1184)
       • თამარ მეფე (1184-1213) ამ ხანის პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობანი. საქართველოს სახელმწიფო წესწყობილების შეცვლა. შინაური და საგარეო პოლიტიკა და საქართველოს მახლობელი აღმოსავლეთის მოწინავე სახელმწიფოდ
       • საქართველოს კულტურული ვითარება მეთორმეტე საუკუნეში სახელმწიფოებრივი და სოციალური პრობლემები. მეცნიერება. მწერლობა. ხელოვნება
      • დამატება მეორე
       • სახელმწიფო და სოციალური წყობილება და კულტურა X-XI სს. საქართველოში
        • საქართველოს მიღწევათა მოკლე მიმოხილვა
        • სახელმწიფო და სოციალური წყობილება და კულტურა X-XI სს. საქართველოში
        • საქართველოს მიღწევათა მოკლე მიმოხილვა პოლიტიკურს, სოციალურსა და კულტურულ სფეროში XI საუკუნის ბოლოდან XIII ს. დასაწყისამდე
       • შინაარსი
        • თავი პირველი
        • თავი მეორე
        • თავი მესამე
        • თავი მეოთხე
        • თავი მეხუთე
        • თავი მეექვსე
        • თავი მეშვიდე
        • თავი მერვე
        • თავი მეცხრე
       • სქოლიო