კალათა

დეტალურად

ქართველი ერის ისტორია (III წიგნი)

ივანე ჯავახიშვილი

გამომცემლობა ლითერასი

ისტორია

„ქართველი ერის ისტორიის“ მესამე წიგნში ასახულია ჩვენი ქვეყნის წარსული XIII ს. დამდეგიდან ვიდრე XV ს. ბოლომდე.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • რედაქტორისაგან
 • ნაწილი პირველი
 • სქოლიოებში მითითებულ შემოკლებათა განმარტება
 • საქართველოს სახელმწიფო დიდი მემკვიდრეობისა და ფართო პოლიტიკური ამოცანებისათვის შეუფერებელ მემკვიდრე-მესვეურთა ხელში: გიორგი IV და რუსუდანი
  • I. გიორგი IV-ლაშა
   • 1. გიორგი - ლაშას ბუნების თავისებურება და მისი პოლიტიკური საქმიანობა
   • 2. მონღოლთა პირველი ხანმოკლე გამოჩენა საქართველოში და გიორგი-ლაშას ნაადრევი სიკვდილი
   • 3. გიორგი-ლაშას ზოგადი დახასიათება
   • 4. ეკონომიკური კრიზისის პირველი ნიშანი საქართველოში.
  • II. რუსუდან მეფე
   • 1. გამეფება და მთავრობის წვრილმანი საქმიანობა პირველ წლებში
   • 2. საქართველოს მთავრობის მედიდური დაუდევრობა და ჯალალედინის შემოსვლა
   • 3. გარნისის ბრძოლა და მარცხი, დვინისა და ტფილისის აღება ჯალალედინისაგან
   • 4. საქართველოს მთავარსარდლობის დაბნეულობა და უგეგმო ბრძოლა
   • 5. პოლიტიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ტფილისის მტრის ხელითგან დროებით გამოგლეჯა
   • 6. ჯალალედინის უკანასკნელი გამარჯვება და საქართველოთგან გაქცევა მონღოლთა კვლავ გამოჩენის გამო
   • 7. ჯალალედინის დახასიათება, როგორც სარდლისა და პოლიტიკოსის
   • 8. რუსუდანისაგან თავისი შვილის დავით IV-ის თანამოსაყდრედ დასმა
   • 9. მონღოლთა კვლავ გამოჩენა მახლობელი აღმოსავლეთის დასაპყრობად
   • 10. მონღოლთა მეორე შემოსევა საქართველოს დასაპყრობად და მთავარსარდლობისა და საქვეყნოდ გამრიგე ხელისუფალთა სრული დაბნეულობა და უილაჯობა
   • 11. მტერთან ბრძოლის მცდარი გეგმის საბედისწერო შედეგი
   • 12. ამირსპასალარისაგან მტრისათვის თვითნებურად დამორჩილების სამარცხვინო მაგალითის მიცემა და მონღოლებთან ბრძოლის ჩაშლა
   • 13. სამცხის ერისთავ-ერისთავის იოანე-ყუარყურა ჯაყელის შეგნებული პატიოსანი ქცევა და მტერთან განმარტოვებული ბრძოლის უიმედობა
   • 14. რუსუდანის ამაო ცდა მონღოლთა წინააღმდეგ დასავლეთ ევროპითგან სამხედრო დახმარების მისაღებად
   • 15. მონღოლთა განდევნის ყოველგვარი იმედის გაქარწყდება და მათთან შეთანხმება-დაზავების აუცილებლობა
   • 16. ზავის პირობები და დავით IV-ის მონღოლთა ყაანის ურდოში გამგზავრება, რუსუდანის სიკვდილი
  • III. მონღოლნი, მათი სოციალურ-პოლიტიკური წესწყობილება, ყოფაცხოვრება და კულტურული განვითარების დონე მე-12 ს. დამლევსა და მე-13 ს. დამდეგს
   • 1. მონღოლთა გვარტომობა და ყოფაცხოვრება
   • 2. მონღოლთა სოციალური წესწყობილება
   • 3. ჩინგიზ-ხანისაგან შექმნილი მონღოლთა ახალი ორგანიზაცია
   • 4. მონღოლთა კულტურული დონე და ამაზე დამოკიდებული მათი საბრძანებლის ბედიღბალი
   • 5. ჩინგიზ-ხანისა და მონღოლთა გამარჯვება- ძლევამოსილების მიზეზები
  • IV. უმეფობის ხანა საქართველოში
   • 1. მონღოლთაგან საქართველოში შემოღებული წყობილება და უმეფობის დროს დამყარებული მდგომარეობა.
   • 2. ეგარსლან ბაკურციხელის მცდელობა საქართველოს მესაჭეობის ხელში ჩასაგდებად და მის საწინააღმდეგოდ ტახტის კანონიერი მემკვიდრის ძებნა-წამოყენება
   • 3. დავით V-ის გიორგი-ლაშას ძის საქართველოს ტახტის მემკვიდრედ დასახელება და გამწვავებული ბრძოლა დავით IV-ისა და დავით V-ის მომხრეთა შორის საქართველოშიც და ყაანის კარზეც
   • 4. საქართველოს მესვეურთა პოლიტიკური სიბეცის შედეგი და მონღოლთა ყაანის გადაწყვაეტილება
  • V. ორთა მეფობა სრულიად საქართველოში
   • 1. დავითი V, გიორგი-ლაშას ძე, და დავით IV, რუსუდანის ძე
   • 2. საქართველოს მდგომარეობა მონღოლთა გაბატონების დასაწყისს ხანაში
   • 3. საქართველოს წესწყობილებაში მომხდარი ღრმა ცვლილება. მედროვეობა მესტუმრე ჯიქურის აღზევება, მოღვაწეობა და ბედუკუღმართი დასასრული
   • 4. დიდი გაჭირვება საქართველოში
   • 5. აჯანყება მონღოლთა წინააღმდეგ და მისი შედეგი
   • 6. ორივე დავით მეფის ლიხთიმერეთში შეხიზვნა და ამით შექმნილი ვითარება საქართველოში
   • 7. მეფე დავით V-ის, გიორგი-ლაშას ძის, მონღოლებთან დაზავების მიზეზი, კვლავ აღმ. საქართველოში დამკვიდრება და საქართველოს მთლიანობის დარღვევა
   • 8. ოქროს ულუსსა და ერანის ილხანებს შორის ატეხილი ბრძოლა და მისი ანარეკლი საქართველოში
  • საშინელი ეკონომიური კრიზისი საქართველოში და მის შესანელებლად აღმ. საქართველოს მთავრობისაგან გამოყენებული გაბედული აგრალური ღონისძიება
   • VI. მწიგნობართუხუცესის ბასილ უჯარმელ - ჭყონდიდელის მოღვაწეობა, საქართველოს ეკლესიის გამწვავებული ბრძოლა მთავრობის წინააღმდეგ და მისი შედეგი
    • 1.მწიგნობართუხუცესი ბასილი უჯარმელ-ჭყონდიდელი
    • 2. დიდი ეკონომიური კრიზისი და მიწების ღირებულების უკიდურესი გაიაფების შედეგი.
    • 3. ეკონომიური კრიზისის შესანელებლად და გაღატაკებული მოსახლეობისათვის დასახმარებლად აღმ. საქართველოს მთავრობისაგან გამოყენებული ღონისძიება.
    • 4. ეკლესიის უკმაყოფილება და მედგარი ბრძოლა მთავრობის ღონისძიების წინააღმდეგ
    • 4. მკაცრი განხეთქილება ქართული ეკლესიის მესვეურთა და აღმ. საქართველოს მთავრობას შორის. საეკლესიო კრების მუქარა
    • 6. დამარცხებული ეკლესიის მესვეურთა შურისძიება და ბასილ მწიგნობართუხუცესის ტრაგიკული დასასრული
   • VII. დავით V ულუს მალემრწმენობის შედეგი აღმ. საქართველოს მთლიანობისათვის
   • VIII. ოქროს ულუსსა და ერანის ილხანებს შორის ბრძოლის განახლება და მისი დამღუპველი შედეგი აღმ. საქართველოს მოსახლეობისათვის
  • დასავლეთ საქართველოს განთავისუფლება მონღოლთა დამოკიდებულებისაგან
   • IX. დავით-ნარინი და მისი პოლიტიკა
    • 1.დავით IV-ის საგარეო პოლიტიკის გეზი
    • 2. თეგუდარის შეთქმულების გამომჟღავნება
    • 3. თეგუდარის მტრობის მავნე შედეგი აღმ. საქართველოსათვის და მისი ვერაგობის გამომჟღავნებასთ
    • 4. ერანის ყაანის მეამბოხის ღალღურის დას. საქართველოში შეფარება. მისი ვერაგობა და რაჭის ერისთავის კახაბერიძის შინათგამცემლობა
    • 5. დავით IV ღონისძიება ტრაპიზონის საკეისროში საქართველოს პოლიტიკური გავლენის აღსადგენად
    • 6. საქართველოს და ბიზანტიას შორის გაცხარებული ბრძოლა ტრაპიზონის საკეისროში პოლიტიკური გავლენის გამო
   • X. აღმ. საქართველო დემეტრე II თავდადებულის დროს
    • 1.აღმ. საქართველო მცირეწლოვანი მეფისა და ძლიერი მედროვის ხელში
    • 2. სადუნ მანკაბერდელი, მედროვე ქვეყნის მმართველი და მისი მოღვაწეობა აღმ. საქართველოში
    • 3. მეტოქეობა დიდ საგვარეულოთა წარმომადგენლებს შორის ხელისუფლების გამო
    • 4. აღმ. საქართველოს ჯარის ერანის ყაანთა ყველა ლაშქრობაში აუცილებელი მონაწილეობის დამღუპველი შედეგი
    • 5. დიდი ქონებრივი გაჭირვება და ხალხის გაღარიბება
    • 6. დიდი სტიქიური უბედურება კატასტროფული მიწისძვრის გამო
    • 7. ეკონომიური კრიზისით გამოწვეული მოძრაობა და აგრარული ბრძოლა
    • 8. ეკლესიის გავლენიანობის შერყევა-შემცირება საქართველოში
    • 9. მონღოლთა საყაანოში ატეხილს შინაურ ბრძოლაში დემეტრე II ის ჩათრევით გამოწვეული განსაცდელი.
    • 10. ბუღა ჩინგსანგის შეთქმულების გამომჟღავნება და დემეტრეს მეფობის ტრაგიკული დასარული
    • 11. დემეტრე II თავდადებულის პიროვნების ზოგადი დახასიათება
   • სრულიადი საქართველოს პოლიტიკური მთლიანობის აღდგენა
    • XI. ვახტანგ II დავით-ნარინის ძე
     • 1. გაერთიანების მიზანი და გარემოება
     • 2. მედროვე ხუტლუბუღა ათაბაგის თავხედური ქცევა
    • სრულიადი საქართველოს სახელმწიფოებრივი მთლიანობის კვლავ ჩაშლა
     • XII დავითVI დემეტრე თავდადებულის ძე და კოსტანტინე დავით ნარინის-ძე
      • 1. დავით VI გამეფების გარემოება აღმ. საქართველოში და კოსტანტინესი დას. საქართველოში
      • 2. დავით VI-ის საბრძანებლის საზღვრები და ოსთა ქართლში თარეში, როგორც ქვეყნის აშლილობის ერთი ნიშანთაგანი
      • 3. ერანის საყაანოს მონღოლთა შინაურს ბრძოლაში აღმ. საქართველოს მეფის ჩათრვა
      • 4. ერანში ყაზან ყაანის გამარჯვება და სახელმწიფოებრივი მოღვაწეობა
      • 5. ურთიერთი უნდობლობა ყაზან ყაანსა და დავით VI-ეს შორის, დავით მეფის ურჩობა და მისი ქცევისა და პოლიტიკის საბედისწერო შედეგი ქვეყნისათვის
     • XIII. მესხეთის მდგომარეობა და მისი მმართველნი სარგის და მანდატურთუხუცესი ბექა ჯაყელნი
      • 1. მესხეთის სამთავროს საზღვრები და დამოკიდებულება საქართველოს სამეფოსთან
      • 2. ბექა მანდატურთუხუცესი როგორც ქვეყნის მმართველი და პოლიტიკოსი
      • 3. შემოსეულ თურქთა დამარცხება და განდევნა
      • 4. ბექას მზრუნველობა მესხეთის კეთილდღეობისა და მშვიდობიანი წარმატებისათვის და ტრაპიზონის საკეისროში ქართული პოლიტიკური გავლენის დასაცავად
     • XIV. ვახტანგ III
      • 1. ვახტანგ III-ის საბრძანებელი და მონღოლთა ლაშქრობაში უნებლიეთი მონაწილეობა
     • XV. ერანის მონღოლთა და ილხანების დაუძლურებისა და მათი საყაანოს გაქრობის მიზეზები
      • 1. შინაურობაში შუღლი და მონღოლ-დამპყრობელთა დაბალი კულტურული დონე
      • 2. სწავლა-განათლებისადმი მონღოლთა სრული გულგრილობა და მათი წინანდებურად მომთაბარე ხალხად დარჩენა
      • 3. დამპყრობელ მონღოლთა დაპყრობილ მაღალკულტუროსან ხალხთაგან განცალკევებით დაბანაკების წესი და ადგილობრივი მოსახლეობისაგან განკერძოება, საოკუპაციო ჯარის მსგავსად
      • 4. დაპყრობილი ქვეყნების ერებთან შედარებით მონღოლ - დამპყრობელთა მცირერიცხოვნებისა და უკულტურობის გამო ეროვნული გადაგვარება და სრულიად გაქრობა
     • XVI. აღმ. საქართველოში მომხდარი ცვლილება მონღოლთა ბატონობის თითქმის საუკუნოვანს ხანაში
      • 1. ქვეყნის მდგომარეობის ზოგადი დახასიათება
      • 2. საქართველოს სოციალურს წყობილებაში მომხდარი ცვლილება
     • სრულიადი საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანება და კვლავ აღდგენა
      • XVII. გიორგი V ბრწყინვალე
       • 1. გიორგი V-ის პიროვნება და გამეფების გარემოება
       • 2. აღმ. საქართველოს მდგომარეობა გიორგიV-ის მეფობის ხანაში
       • 3. გიორგი ბრწყინვალის პოლიტიკის ზოგადი გეზი
       • 4. გიორგი ბრწყინვალის შინაური პოლიტიკა
       • 5. გიორგი ბრწყინვალის საგარეო პოლიტიკა და საქართველოს დიდი ხვედრითი წონა მახლობელი აღმოსავლეთის საერთაშორისო ცხოვრებაში.
       • 6. ტრაპიზონის საკეისროში საქართველოს პოლიტიკური გავლენის აღსადგენად ბრძოლის განახლება.
      • 1. თემურ-ლენგის შემოსევა და საქართველოს თავგანწირული ბრძოლა მტრებთან დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად
       • XVIII. ბაგრატ V
        • 1. თემურ -ლენგის პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩენა და საქართველოში მისი პირველი შემოსევის მიზეზი და გარემოება
        • 2. გიორგი VII, ბაგრატ V -ის ძე და თემურ-ლენგის მეორე შემოსევა საქართველოში.
        • 3. თემურ-ლენგის მესამე შემოსევა საქართველოში
        • 4. თემურ-ლენგის მეხუთე შემოსევა საქართველოში
        • 5. მონღოლთა მბრძანებელის მეხუთე შემოსევა საქართველოში
        • 6. თემურ-ლენგის უკანასკნელი შემოსევის შედეგი და საქართველოს შუაგულის მდგომარეობა
        • 7. გიორგი მეფისაგან თემურ-ლენგთან დაზავების უშედეგო ცდა და მტრის მეექვსე შემოსევა მესხეთსა და არაგვის ხეობაში
        • 8. თემურ-ლენგის მეშვიდე შემოსევა საქართველოში
        • 9. თემურ-ლენგის მერვე შემოსევა და ბრძოლის ასპარეზად დასავლეთ საქართველოს ქცევა
        • 10. თემურ-ლენგისაგან ომის შეწყვეტა საქართველოში და ზავის ჩამოგდება
        • 11. ზავის პირობები, დაზავება და თემურ-ლენგის გაცლა საქართველოთგან
        • 12. თემურ-ლენგის ზოგადი დახასიათება
        • 13. ბაგრატ V და გიორგი VII, როგორც პოლიტიკოსები
        • 14. საქართველოს მდგომარეობა თემურ-ლენგთან უთანასწორო ომის შემდეგ და გიორგი VII-ის მეფობის უკანასკნელი წლები.
       • XIX. კონსტანტინე მეფე
      • ნაწილი მეორე
      • ავტორისაგან
      • წინასიტყვაობა
      • ქარაგმიანი და შემოკლებული სიტყვების განმარტება
      • შესავალი
      • მეფეთა-მეფე ალექსანდრე დიდი
       • 1. ბიოგრაფიული ცნობები მეფეთა-მეფე ალექსანდრესა და მისი სახლობის შესახებ
        • ალექსანდრეს გამეფების თარიღი
        • ალექსანდრეს დაბადების წელიწადი
        • ალექსანდრე მეფის ბებია-აღმზრდელი
        • ალექსანდრე მეფის ნათესაობა
        • ალექსანდრეს მამისშვილობა
        • ალექსანდრეს სახლობა
        • ალექსანდრე მეფის თანამეცხედრე
       • 2. ალექსანდრე მეფის სახელმწიფოებრივი მოღვაწეობა
        • საქართველოს გარეშე მტრისაგან უზრუნველყოფა
        • ალექსანდრე მეფის მოღვაწეობა ქვეყნის მთლიანობის აღდგენისა და გამტკიცბისათვის
        • ლორის ციხის აღება და საქართველოსთან შემოერთება
        • სივნიეთისა და მახლობელი ადგილების შემოერთება
       • 3. ალექსანდრეს შინაური აღმაშენებლობითი მოღვაწეობა
        • სვეტიცხოვლის განახლება
        • საქართველოს დანგრეული ციხე-საყდრების აღდგენა
       • 4. ალექსანდრე მეფის უკანასკნელი წლები ავადმყოფობა
        • ცნობა ჯეჰან-შჭჰის შემოსევების შესახებ
        • ალექსანდრე მეფის შემონაზონება და უსაფუძვლო ცნობა საქართველოს მისგან დაყოფის შესახებ
        • ვახტანგ მეფე, ძე მეფეთა-მეფისა ალექსანდრესი
       • მეფე გიორგი ალექსანდრეს ძე
        • 1.ბიოგრაფიული ცნობები გიორგი მეფისა და მისი ოჯახობის შესახებ
         • გიორგი მეფის მამისშვილობა
         • გამეფების თარიღი
         • გიორგი მეფის პირველი და მეორე თანამეცხედრე
         • გიორგი მეფის შვილი
         • გიორგი მეფის ასულის დანიშვნა ბიზანტიის კეისარზე
        • 2. ბრძოლა საქართველოს დანაწილებისა და მთლიანობის გამო მეფე-მთავართა შორის
         • ყუარყუარე და აღბუღა ათაბაგი
         • ქართული წყაროების დუმილი შინაური ბრძოლის შესახებ და საქმის ნამდვილი ვითარება
         • ათაბაგის ცდა მესხეთის ეკლესიების საქართველოს დედა-ეკლესიისაგან ჩამოსაშორებლად
         • საქართველოს პატრიარქ-კათალიკოსების მედგარი ბრძოლა ქართული ეკლესიის მთლიანობის შესანარჩუნებლად
         • ათაბაგის ცდა მესხეთის ეკლესიების საქართველოს კათალიკოსის ხელთდასხმითგან განთავისუფლებულისათვის
         • მესხეთის ურჩი სამღვდელოების შეჩვენება კათალიკოსისაგან და ამის შედეგი
         • მესხეთის სამღვდელოებისაგან ფიცისა და ერთგულების ხელწერილის ჩამორთმევა კათალიკოსის მიერ.
         • ამ ბრძოლის მნიშვნელობა სახელმწიფოებრივი და ეროვნული თვალსაზრისით
         • საქართველოს შინაური პოლიტიკური მდგომარეობა
        • 3. საქართველოს საგარეო მდგომარეობა და პოლიტიკური ვითარება საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ-დასავლეთით
         • სპარსეთი
         • ოსმალეთი
         • კონსტანტინეპოლის აღება
         • რომის პაპის ცდა კონსტანტინეპოლის ოსმალთაგან განთავისუფლებისათვის
         • კონსიანტინეპოლის თურქთა მიერ დაპყრობის მნიშვნელობა საქართველოსათვის
         • პაპი პიო II-ის გეგმა ჯვაროსანთა ომის მოსაწყობად და საქართველოს პოლიტიკოსთა მონაწილეობა
         • საქართველოში დადებული ხელშეკრულება ოსმალთა საწინააღმდეგო ჯვაროსანთა ომის მოსაწყობად და მისი მონაწილენი
         • მოკავშირეთა სიები
         • მოკავშირეთა დამახინჯებული სახელების აღდგენა-შესწორება
         • ქართველ პოლიტიკოსთა ოსმალთა საწინააღმდეგო ფართო გეგმა
         • ქართველ მოკავშირე მეფე-მთავრობისაგან ამ საქმისათვის გამომეტებული სამხედრო ძალის რაოდენობა
         • ქართველთა ქრისტიანე მოკავშირენი მცირე აზიაში და მათი ამ საქმეში მონაწილეობა
         • ოსმალთა წინააღმდეგ ქართველთა გეგმის პოლიტიკური და არა სარწმუნოებრივი თვალსაზრისი
         • ქართველთა მაჰმადიანი მოკავშირეები ოსმალთა წინააღმდეგ
         • ქართველ პოლიტიკოსთა მიერ სამოქმედო გეგმის გაფართოება
         • საქართველოს მეფე-თავართა და მათ მოკავშირეთა მოციქულების დასავლეთ ევროპაში გაგზავნა
         • გეგმის ჩაშლა და ოცნების გაცრუება
         • ქართველთა და მოკავშირეების მოციქულთა ამაო ხვეწნა-ვედრება ევროპაში
        • 4. შინაური ბრძოლის განახლება საქართველოში
         • ვახუშტის ცნობები ამ ბრძოლის შესახებ
         • ვახუშტის ცნობების კრიტიკული განხილვა
         • ბაგრატ მეფის ვინაობა და ჩამომავლობა
         • ჩიხორის ომი
         • კინკლოსების ცნობნები ჩიხორის ომის შესახებ
         • არსებული ცნობების შედარებითი დაფასება
         • ჩიხორის მდებარეობა
         • დასკვნა ჩიხორის ომის შესახებ
         • უზუნ-ჰასანის შემოსევა საქართველოში
         • ზევდგინიძე-ამილახორის საჩივრის წიგნის ცნობები გიორგი მეფის წინააღმდეგ მოწყობილი შეთქმულების შესახებ
         • შეთქმულება გიორგი მეფის წინააღმდეგ
         • ბაგრატის გამოლაშქრება გიორგი მეფის წინააღმდეგ
         • სხვადასხვა თეორიები საქართველოს დანაწილების შესახებ
        • ბაგრატ მეფე
         • 1. ბიოგრაფიული ცნობები ბაგრატ მეფის შესახებ
          • მისი გამეფების თარიღი
          • დამოკიდებულება მეფე ბანგრატსა და კონსტანტინეს შორის
          • ბაგრატ მეფის უცილობელი მფლობელობა
          • ცნობები ბაგრატ მეფის პიროვნების შესახებ
         • 2. საქართველოს საგარეო მდგომარეობა
          • დამოკიდებულება უზუნ-ჰასანთან და სპარსეთთან
         • 3. საქართველოს შინაური პოლიტიკური ვითარება
          • საბედიანო
          • საათაბაგო
          • მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები ათაბაგის სახლობის წევრთა შესახებ
          • ბაგრატ მეფის საბრძანებელი
         • 4. საქართველოს ეკლესიის მთლიანობის დარღვევა და მისი ერთი ნაწილის დამოუკიდებლობის შელახვა
          • ანტიოქ-იერუს პატრიარქის მიხეილის მოსვლა საქარველოში და მოღვაწეობა
          • ქართული ეკლესიის უზენაესი მესაჭეობის უფლების მითვისება
          • საქართველოს ეკლესიის წიაღითგან ლიხთიმერეთის საკათალიკოსოს გამოყოფა
          • ქართული საეკლესიო-ისტორიული თეორიის შერყევის მცდელობა საქართველოს ეკლესიის მთლიანობის დასარღვევად
          • „მცნება სასჯულოს“ დაწერის თარიღის საკითხი
         • 5. უზუნ-ჰასანის შემოსევა საქართველოში
          • უზუნ-ჰასანის საიდუმლო სამზადისი
          • შემოსევის თარიღი
          • ჰასანის ლაშქრის რაოდენობა
          • გამოლაშქრება
          • შემოსევა
          • თბილისისა, გორისა და ქართლის დაჭერა
          • მოლაპარაკება დაზავების შესახებ
          • სამხედრო მოქმედების განახლება და მესხეთში შესევა
          • საქართველოს დამარცხების მოჩვენებითი და ნამდვილი მიზეზი
          • უზუნ-ჰასანის უკან დაბრუნება
          • ზავის პირობები
          • კონსტანტინე ბატონიშვილისა და მზეჭაბუკის სპარსეთში გამგზავრება
          • უზუნ-ჰასანის სიკვდილი
          • ჰასანის სიკვდილის შემდგომ
         • უკანასკნელი მცდელობა წინანდელი მდგომარეობის აღსადგენად
          • 1. ბიოგრაფიული ცნობები კონსტანტინე მეფისა და მისი ოჯახის წევრთა შესახებ
           • კონსტანტინეს მამისშვილობა და გამეფების თარიღი
           • ცნობების წინააღმდეგობა და საბუთები
           • გამეფების თარიღი
           • კონსტანტინეს მამისშვილობა
           • კონსტანტინეს თანამეცხედრე და შვილები
           • კონსტანტინე მეფის წოდებულება
           • კონსტანტინეს გამეფების გარემოება
           • კახთა მეფე ალექსანდრე და მისი სახლობა
           • ალექსანდრე ბაგრატის ძის მცდელობა იმერეთში გასამეფებლად. კონსტანტინე მეფის გამარჯვება
           • ალექსანდრე მეფის სახლობა
           • ბრძოლა კონსტანტინე მეფესა და ყუარყუარე ათაბაგს შორის არადეთთან
           • ამ ბრძოლის მიზეზის შესახები ცნობები
           • ვახუშტის ცნობა
           • ქ˜ცის შევს.-გადაკ. გაგრძელების ცნობა
           • ცნობათა კრიტიკული გარჩევა
           • დასკვნა არადეთის ბრძოლის შესახებ
           • არადეთის ბრძოლის შემდგომ ალექსანდრეს გამეფება იმერეთში
           • ალექსანდრე მეფის სიგელის თარიღი
           • ბრძოლა ალექსანდრეს მეფობის წინააღმდეგ და აღმოს. საქ՜ლოში მტრის შემოსევა
           • ცნობები იაყუბ-ყაენის აღმოს. საქართველოში შემოსევაზე
           • წყაროთა ცნობების შედარებითი დაფასება
           • მაწყვერელის დასჯა აწყურის გაცემისათვის
           • იაყუბ-ყაენის მეორეგზისი შემოსევა
           • საქართველოს მთლიანობის საკუთარი ძალით აღდგენის იმედის ჩაშლა
           • ალექსანდრე იმერთა მეფესთან დაზავების თარიღი
           • სამეფოებისა და სამთავროების შემოსაზღვრულობა
           • კახეთის სამეფოს საზღვრები
           • ქართლის სამეფოს საზღვრები
           • იმერეთის სამეფოს საზღვრები
           • სამეგრელოს საზღვრები
           • გურიის საზღვრები
           • საათაბაგოს საზღვრები
          • 2. კონსტანტინე მეფის მცდელობა შორეული მოკავშირეების დახმარებით თავისი პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად
           • მოციქულობა ეგვიპტის სულტანთან
           • არაბთა განდევნა ესპანიითგან და კონსტანტინეს მცდელობა ესპანიასთან კავშირის შესაკვრელად
           • დასავლეთის ქრისტიანებთან ერთად მაჰმადიანების წინააღმდეგ ბრძოლის წარმოების ძველი გეგმის განახლება.
           • რომის პაპთან და ესპანიის დიდოფალთან დესპანის გაგზავნა
           • კონსტანტინე მეფის ეპისტოლის ნატყუარობა-უეჭველობის საკითხი
           • ეპისტოლის თარიღი მცდარი და ნამდვილი
           • როგორ მოხდა, რომ კონსტანტინე მეფის ეპისტოლის რუსული თარგმანი ვარშავაში აღმოჩნდა?
           • კონსტანტინე მეფის ეპისტოლის შინაარსი და მიზანი
           • ქართველ პოლიტიკოსთა სულისკვეთება
           • კონსტანტინე მეფისგან თავისი უმთავრესი მიზნის გამოუმჟღავნებლობის მიზეზი
           • კონსტანტინე მეფის პიროვნების დამახასიათებელი გარემოებანი
           • დასავლეთ ევროპაში მოციქულობის უნაყოფობა
          • 3. მესხეთის ამბები. ქაიხოსრო ათაბაგი
           • მზეჭაბუკის გაბატონება მესხეთში და მისი ვინაობა
           • მზეჭაბუკის მოქმედების გეზი თავდაპირველად
           • მზეჭაბუკისაგან პოლიტიკური გეზის შეცვლა და განკერძოების გზაზე დადგომა
           • ანტიოქიის პატრიარქის დოროთეოსის მოსვლა და მზეჭაბუკის ფართო გეგმა
           • მზეჭაბუკის გათამამების მიზეზი: გურიელის სამფლობელოს დასაკუთრება
           • მესხეთის ეკლესიის გამოყოფა
          • საქართველოს მდგომარეობა XV საუკუნის განმავლობაში
           • საქართველოს განახლება თემურ-ლენგის განადგურების შემდგომ
           • მოსალოდნელი გაძლიერების მაგიერ საქმის უკუღმა დატრიალება და ამის მიზეზები
           • მოსახლეობის შემცირება და მისი შედეგები
           • მაშინდელი საქართველოს უმთავრესი უბედურება შინაური ბრძოლა და განკერძოებისადმი მიდრეკილება იყო
           • საქართველოს კათალიკოსების პოლიტიკა
           • ეკლესიის მთლიანობის სახელმწიფოებრივ-ეროვნული მნიშვნელობა და გაყოფის საბედისწერო შედეგი
           • ეპისკოპოსთათვის ერთგულება-მორჩილების ფიცის შემოღება
           • საქართველოს დაყოფის დამღუპველობა
           • საქართველოს მთლიანობის დარღვევის მიზეზები
           • თემობრივობა
           • სახელმწიფოებრივობის შესუსტება. სამეფოს საქმეებში მეფის სახლობის ჩამრეველობა
           • ამ მოვლენის დასაწყისი და მიზეზები
           • კონსტანტინეპოლის ოსმალეთის დედაქალაქად გადაქცევის შედეგი საქართველოსთვის
           • დასავლეთის, ზღვის გზის შეკვრა, კულტურის ცენტრის დასავლეთ ევროპაში გადასვლა და მისი შედეგი
           • ქვეყნის დაქვეითების ფსიქოლოგიური საფუძველი
           • დაქვეითების პროცესი
           • მოსახლეობის შემცირების შედეგები საზოგადოდ და კერძოდ მეურნეობაში
           • სასოფლო მეურნეობის დაქვეითება
           • აღებმიცემობის დაცვა
           • სრულიადი საქართველოს დაყოფის ეკონომიური შედეგი
           • კულტურული დაქვეითება
           • საქართელოს მაშინდელი ეკონომიური მდგომარეობა
           • საქართველოს კათალიკოსების ეკონომიური პოლიტიკა
           • ფინანსური პოლიტიკა საქართველოში
           • საქართველოს საერთაშორისო მდგომარეობა
          • საქართველო XV საუკუნეში (ამონაბეჭდი ივ. ჯავახიშვილის მიერ 1940 წ. დაწერილი საქართველოს ისტორიის „მოკლე კურსიდან“)
           • ალექსანდრე პირველი დიდი (1412-1442 წ.)
            • ალექსანდრე I-ის ქვეყნის აღმშენებლობითი მოღვაწეობა
            • სოციალური ვითარება საქართველოში ალექსანდრე პირველის მეფობაში
           • ვახტანგ IV ალექსანდრეს ძე (1442 - 1446 წ.)
          • ბრძოლა საქართველოს მთლიანობის დარღვევის წინააღმდეგ
           • გიორგი VII ალექსანდრეს ძე (1446-1466 წ.)
            • ბრძოლა მესხეთის მთავარს ყვარყვარასა და გიორგი მეფეს შორის
            • ყვარყვარა ათაბაგის ფართო გეგმა მესხეთის საქართველოს სამეფოთგან გამოსაყოფად და ამის საწინააღმდეგოდ ბრძოლა
            • საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ბრძოლის შედეგი ყვარყვარა ათაბაგის პოლიტიკის წინააღმდეგ
            • ყვარყვარა ათაბაგის გეგმის ჩაშლა და ქართული ეკლესიის მთლიანობის შენარჩუნება
            • საქართველოს სამეფოს პოლიტიკური ვითარება და სამთავროებად დანაწილება
            • საერთაშორისო პოლიტიკაში მომხდარი დიდი ცვლილება, ოსმალთაგან ბიზანტიის მოსპობა და ამის შედეგი
            • სამხედრო პოლიტიკური გეგმა ოსმალთა კონსტანტინეპოლითგან განსადევნად
            • რომის პაპის დესპანის საქართველოში მოსვლა და ქართველ პოლიტიკოსთა ფართო გეგმა
            • საქართველოს პოლიტიკური მოკავშირენი ოსმალთა წინააღმდეგ განზრახულს ბრძოლაში
            • საქართველოს და მისი მოკავშირეების დესპანების გამგზავრება დასავლეთ ევროპაში საბოლოო გეგმის შესადგენად და შესათანხმებლად
            • გეგმის ჩაშლა
            • შინაური ზავის ჩაშლა საქართველოში; გიორგი მეფესა და ყვარყვარა ათაბაგს შორის ბრძოლის განახლება
            • ბაგრატის აჯანყება გიორგი მეფის წინააღმდეგ და მისი გამარჯვება ჩიხორთან
            • დიდგვარიან აზნაურთა პოლიტიკური გახრწნილება და ყუარყუარა ათაბაგის ღალატი
            • გიორგი მეფის ყუარყუარა ათაბაგისაგან შეპყრობა და ბაგრატის გამეფება
            • გიორგი მეფის ყვარყვარა ათაბაგისაგან განთავისუფლება და ბაგრატის წინააღმდეგ ბრძოლის ამაო ცდა
           • ბაგრატ VI (1466-1478 წ.)
            • ბაგრატ VI-ის საბრძანებელის ფართობი და საზღვრები
            • საბედიანო
            • მესხეთი
            • ბაგრატ VI-ის სამფლობელოს სამხრეთ-აღმოსავლეთის საზღვარი
            • ბაგრატ VI-ის უგუნური პოლიტიკა და საქართველოს ეკლესიის მთლიანობის დარღვევის მცდელობა
            • ბრძოლა ერანსა და ოსმალეთს შორის და უზუნ-ჰასანის საქართველოში შემოსევის სამზადისი
            • უზუნ-ჰასანის საქართველოში შემოსევა
            • ბაგრატ VI- ის უმწეობა და დაზავების ცდა
            • უზუნ-ჰასანთან დადებული ზავის პირობები და შედეგი
            • საქართველოს დამარცხების მიზეზი
           • კონსტანტინე მეფე
            • კონსტანტინეს საბრძანებელი
            • არადეთის ბრძოლა და ალექსანდრეს გამეფება იმერეთში
            • კონსტანტინეს ამაო ცდა საკუთარი ძალით მთლიანობის აღსადგენად
            • კონსტანტინეს გეგმა დასახული მიზნის საგარეო პოლიტიკის საშუალებით მისაღწევად
            • კონსტანტინე მეფის ეპისტოლე ესპანიის დედოფლის იზაბელლასადმი
            • კონსტანტინე მეფის მთავარი მიზანი
            • კონსტანტინე მეფის იმედის გაცრუება და ამის მიზეზი
            • ყვარყვარა ათაბაგისა და ქაიხოსროს სიკვდილი და მზეჭაბუკის გაბატონება მესხეთში
            • მზეჭაბუკის მშვიდობიანი გონიერი პოლიტიკა
            • მზეჭაბუკისა და კონსტანტინე მეფის გადამტერება და მესხეთის ბატონის უკუღმართის პოლიტიკურ გზაზე დადგომა
            • მზეჭაბუკისა და დოროთეოს პატრიარქის ღონისძიება საქართველოს ეკლესიის მთლიანობის დასარღვევად
           • საქართველოს ვითარება მეთხუთმეტე საუკუნეში
            • საქართველოს ეკონომიური მდგომარეობა XV
            • ქვეყნის აოხრებულობა და სასოფლო მეურნეობის დაქვეითება
            • საქართველოს კულტურული დაქვეითება
            • აღმშენებლობითი მოღვაწეობისა და განახლების შეჩერება შინაური ბრძოლის გამწვავების გამო
            • საქართველოს პოლიტიკური მთლიანობის მოსპობის ეკონომიური შედეგი
            • საქართველოს გაღარიბება
            • მოსახლეობის სოციალური განშრეების პროცესი
            • შემცირებული შემოსავლის გასადიდებლად სახსრების ძებნა
            • შემოსავლის გადიდების ორგვარი შესაძლებლობა
            • მშრომელი ხალხის მდგომარეობის გაუარესება და ბატონყმობის ჩასახვა
            • პატრონყმობის გვერდით ბატონყმობის გაჩენა და გაბატონება
            • ბატონყმობის წარმომშობი საფუძველი
            • გადასახად-გამოსაღებების გადიდება და მშრომელი ხალხის და ყმათა მძიმე ეკონომიური მდგომარეობა
            • საქართველოს ეკონომიური დაქვეითება: ფულის გავრცელებისა და აღებ-მიცემობის შემცირება
            • საქართველოს კულტურული დაქვეითების ნიშნები
            • საქართველოს იმდროინდელი მდგომარეობა უცხო ქვეყნებში
           • სქოლიო