კალათა

დეტალურად

 • მოქმედი პირები
 • პროლოგი
 • მოქმედება პირველი
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
 • მოქმედება მეორე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
  • სურათი მეექვსე
 • მოქმედება მესამე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
 • მოქმედება მეოთხე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
  • სურათი მეოთხე
  • სურათი მეხუთე
 • მოქმედება მეხუთე
  • სურათი პირველი
  • სურათი მეორე
  • სურათი მესამე
 • სქოლიო