კალათა

დეტალურად

წიგნი უპირველესად განკუთვნილია საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისათვის, რომლებიც პირველ ნაბიჯებს დგამენ ისეთ სპეციალობებზე, როგორებიცაა: ბიზნესადმინისტრირება; ეკონომიკური, საერთაშორისო, საზოგადოებასთან ურთიერთობები და სხვა. წიგნში განმარტებულია ძირითადი მარკეტინგული კონცეფციების საფუძვლები და მოყვანილია თვალსაჩინო მაგალითები აშშ-ისა და სხვა ქვეყნებში მოქმედი კომპანიების გამოცდილებიდან. აგრეთვე განთავსებულია მაგალითები ქართული კომპანიების ბიზნესსაქმიანობის შესახებ. ნაწილი I (ოთხ ნაწილად).
 • ავტორების შესახებ
 • წინასიტყვაობა
 • წინასიტყვაობა ქართული გამოცემისთვის
 • თავი1. მარკეტინგი - მყიდველთათვის ფასეულობის შექმნა
  • თავის მიზნები
  • თავის მოკლე მიმოხილვა
  • რა არის მარკეტინგი?
  • მარკეტინგის განსაზღვრება
  • მარკეტინგული პროცესი
  • სავაჭრო სივრცისა და მომხმარებელთა მოთხოვნილებების გაგება
  • მოთხოვნილება, სურვილი და მოთხოვნა
  • მარკეტინგული შეთავაზებები - პროდუქტი, მომსახურება და შთაბეჭდილება
  • ფასეულობა და კმაყოფილება
  • გაცვლა და ურთიერთობები
  • ბაზარი
  • მყიდველზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატეგიის შექმნა
  • მყიდველთა შერჩევა
  • ფასეულობათა განაცხადი
  • მარკეტინგის მართვის მიმართულებები
  • წარმოების კონცეფცია
  • პროდუქტის სრულყოფის კონცეფცია
  • გაყიდვის კონცეფცია
  • მარკეტინგული კონცეფცია
  • სოციოეთიკური მარკეტინგული კონცეფცია
  • მარკეტინგული გეგმისა და პროგრამის მომზადება
  • მყიდველთან ურთიერთობების ჩამოყალიბება
  • მყიდველთან ურთიერთობის მართვა
  • ურთიერთობის ჩამოყალიბებისათვის საჭირო კომპონენტები – მყიდველის ფასეულობა და კმაყოფილება
  • მყიდველთან ურთიერთობის დონეები და საშუალებები
  • მყიდველებთან ურთიერთობის ცვალებადი ბუნება
  • ყურადღებით შერჩეულ მყიდველებთან ურთიერთობის დამყარება
  • კლიენტებთან უფრო მჭიდრო და ინტერაქტიული ურთიერთობის დამყარება
  • პარტნიორებთან ურთიერთობის მართვა
  • პარტნიორები კომპანიის შიგნით
  • მარკეტინგული პარტნიორები კომპანიის გარეთ
  • მყიდველისაგან ფასეულობის მიღება
  • მყიდველთა ერთგულების ჩამოყალიბება და შენარჩუნება
  • მყიდველის დანახარჯების წილის ზრდა
  • მყიდველთა კაპიტალის შექმნა
  • რა არის მყიდველის კაპიტალი?
  • სწორი ურთიერთობების ჩამოყალიბება სწორად შერჩეულ მყიდველებთან
  • ცვალებადი მარკეტინგული „პეიზაჟი“
  • გაურკვეველი ეკონომიკური გარემო
  • ციფრული ეპოქა
  • სწრაფი გლობალიზაცია
  • მდგრადი მარკეტინგი - მეტი სოციალური პასუხისმგებლობისაკენ მოწოდება
  • არაკომერციული მარკეტინგის ზრდა
  • მაშ ასე – რა არის მარკეტინგი?
  • 1.1. მარკეტინგი პრაქტიკაში – სწრაფი კვების ქსელი ინ-ენ-აუთ ბურგერი: კლიენტებისათვის სიამოვნების მინიჭების ძალა
  • 1.2. მარკეტინგი პრაქტიკაში – მომხმარებელთა მიერ ფულის უფრო ეკონომიურად ხარჯვის ახალი ერა
  • მიზნებისა და ძირითადი კონცეფციების კვალდაკვალ
  • კომპანიის მაგალითი – კომპანია ჯეთ ბლუ – კლიენტებისათვის სიამოვნების მინიჭება ბედნიერი მოგზაურობებით
  • ქართული ბიზნეს სიტუაცია - კავკასიის უნივერსიტეტი
 • თავი 2. კომპანია და მარკეტინგული სტრატეგია: მყიდველთან პარტნიორობა გრძელვადიანი ურთიერთობის დასამყარებლად
  • თავის მიზნები
  • თავის მოკლე მიმოხილვა
  • მარკეტინგის როლი სტრატეგიულ დაგეგმვაში
  • ბაზარზე ორიენტირებული მისიის განსაზღვრა
  • კომპანიის მიზნებისა და ამოცანების დასახვა
  • ბიზნესპორტფელის შედგენა
  • მიმდინარე ბიზნესპორტფელის ანალიზი
  • ზრდისა და გამოხშირვის სტრატეგიები
  • მარკეტინგის დაგეგმვა: პარტნიორობა მყიდველთან ურთიერთობის დამყარების მიზნით
  • კომპანიის დეპარტამენტების პარტნიორობა
  • მარკეტინგულ სისტემაში სხვა კომპანიებთან პარტნიორობა
  • მარკეტინგული სტრატეგია და მარკეტინგული კომპლექსი
  • მყიდველზე ორიენტირებული მარკეტინგული სტრატეგია
  • ბაზრის სეგმენტაცია
  • მიზნობრივი ბაზრის შერჩევა
  • ბაზარზე დიფერენციაცია და პოზიციონირება
  • მარკეტინგული კომპლექსის განვითარება
  • მარკეტინგული მცდელობების მართვა
  • მარკეტინგული ანალიზი
  • მარკეტინგული დაგეგმვა
  • მარკეტინგული გეგმის განხორციელება
  • მარკეტინგული დეპარტამენტის სტრუქტურა
  • მარკეტინგული საქმიანობის კონტროლი
  • მარკეტინგული ინვესტიციებიდან მიღებული ამონაგების (მოგების) გაზომვა და მართვა
  • 2.1. მარკეტინგი პრაქტიკაში – მაკდონალდსი: კლიენტებზე ორიენტირებული მისია
  • 2.2. მარკეტინგი პრაქტიკაში – ლოგიტექი: თაგუნია, რომელიც ღრიალებს
  • მიზნებისა და ძირითადი კონცეფციების კვალდაკვალ
  • კომპანიის მაგალითი – კომპანია ტრეპ-იზი ამერიკა: ყველის დიდი ნაჭერი თაგვების დასაჭერად
  • ქართული ბიზნეს სიტუაცია – უნიქარდი