კალათა

დეტალურად

ბროშურა შეადგინეს „რეგენერაციული აგროკულტურის ცენტრის“ დამფუძნებლებმა: გია რაზმაძემ, ვატო წერეთელმა და ირაკლი ლომოურმა. მოთხრობაში “გზა“ დიალოგის სახით, მხატვრული ფორმით, მოცემულია ფუკუოკას ნატურალური სოფლის მეურნეობისა და მოლისონ-ჰოლმგრენის პერმაკულტურის ფუძემდებლური პრინციპები. მოთხრობის ბოლოთქმაში ახსნილია, თუ რატომ დაიწერა ბროშურა ამ სახით. ბროშურის მესამე ნაწილი ანბანის რიგზე გაწყობილ მოკლე ცნობარს წარმოადგენს. შემდეგ მოდის დანართი, - ამონარიდი იმ ორგანიზაციის წესდებიდან, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნა ბროშურა. ბოლოს კი - ლალი პერტენავას დაწერილი რეზიუმეა ინგლისურად და ქართულად.
  • გზა
  • რამ დაგვაწერინა „გზა“
  • მოკლე ცნობარი
  • დანართი. რეგენერაციული აგროკულტურის ცენტრის საქმიანობის მიზნები
  • რეგენერაციული აგროკულტურის ცენტრის საქმიანობის მიზნები