კალათა

დეტალურად

ადამიანი სიყვარულით ღმერთია

სემუელ სანდვაისი

გამომცემლობა აქტი

ფილოსოფია, რელიგია

ამერიკელი ფსიქიატრი და ბჰაგავან შრი სატია საი ბაბას ერთგული თაყვანისმცემელი, სემუელ სენდვაისი მკითხველისთვის ცნობილია წიგნის – „საი ბაბა: წმინდანი და ფსიქიატრი“ – მეშვეობით. ახალ წიგნში იგი საი ბაბასთან თავისი ურთიერთობის გამოცდილებას გვიზიარებს, მოგვითხრობს, ბაბას სწავლებამ რა გავლენა მოახდინა მის სამედიცინო პრაქტიკაზე, მთელი მისი ოჯახის ცხოვრებაზე, მსჯელობს ზოგადსაკაცობრიო და სულიერ ღირებულებებზე და ადამიანურ ურთიერთობათა პრობლემებზე. წიგნი დაწერილია ცოცხალი და გასაგები ენით, სავსეა ნათელი და საინტერესო მაგალითებით. წიგნი განკუთვნილია იმ მკითხველთა ფართო წრისათვის, რომლებიც საკუთარი თავის გაგებასა და სრულყოფას ცდილობენ.
 • მადლობა
 • მკითხველისადმი
 • შესავალი
 • ნაწილი 1. აანთეთ სიყვარულის ლამპარი
  • თავი 1. ღვთაებრივის ძიებაში
  • თავი 2. გამოღვიძებანი
 • ნაწილი 2. ცხრა ელემენტი
  • თავი 3. ცხრა ელემენტის განხილვა
  • თავი 4. ადამიანი სიყვარულით ღმერთია. ელემენტი პირველი
  • თავი 5. გონება გასაღებია. ელემენტი მეორე
  • თავი 6. პრაქტიკაში გაატარეთ გრძნობებზე კონტროლი. ელემენტი მესამე
  • თავი 7. განავითარეთ სვამისთან ურთიერთობა. ელემენტი მეოთხე
  • თავი 8. საის ყველგან ხედვა. ელემენტი მეხუთე
  • თავი 9. საზოგადოებაში ჩართეთ საი. ელემენტი მეექვსე
  • თავი 10. ოჯახში ჩართეთ საი მეექვსე ელემენტის გაგრძელება
  • თავი 11. შეუდექით გაწმენდის პროცესს. ელემენტი მეშვიდე
  • თავი 12. ტანჯვების დაძლევა. მერვე ელემენტი
  • თავი 13. ტანჯვის დაძლევის შემდგომი მიდგომები. მერვე ელემენტის გაგრძელება
  • თავი 14. რეჟისორი მუშაობს. ელემენტების ურთიერთქმედება
 • ნაწილი 3. საიქიატრია
  • თავი 15. სიყვარულის საიქიატრია
  • თავი 16. სწორი მოქმედების საიქიატრია
  • თავი 17. გაწმენდის საიქიატრია
 • ნაწილი 4. შერწყმა
  • თავი 18. შეერწყეთ სვამის სიყვარულს. ელემენტი მეცხრე
 • დამატება „ა“
 • დამატება „ბ“
 • დანართი „გ“
 • დანართი „დ“
 • დამატება „ე“
 • სქოლიო