კალათა

დეტალურად

ამ წიგნში თავმოყრილია გამონათქვამები სატია საი ბაბას საუბრებიდან, რომლებიც მიძღვნილია თვითშემეცნებისა და ღმერთის შეცნობის ხელოვნებას. ადამიანთა უმრავლესობას, რომელიც თავისი ბედითა და ცხოვრებით უკმაყოფილოა, უნარი არ აქვს რაიმე შეცვალოს. ასეთ ადამიანებს შემოქმედებითი ენერგია არ ყოფნით. თვითშემეცნება გასაღებს წარმოადგენს შემოქმედებითი ენერგიის განვითარებისთვის. ამიტომ უწოდებენ თვითშემეცნებას შინაგან ალქიმიას. იგი ქმნის უკვდავ მე-ს, ღვთაებრიობის კრისტალს. თვითშემეცნება უმაღლესი სულის ასახვაა მარადისობის სარკეებში. თვითშემეცნების წყალობით ადამიანი იძენს ძალას ჭეშმარიტების უსასრულო სივრცეებში. იგი ხდება თავისი ცხოვრების რეჟისორი, თანაშემქმნელი, თამაშის ოსტატი, ყველაფერში სიახლის, სიხარულის, დღესასწაულისა და აღმაფრენის შემტანი.
  • ვინ არის სატია საი ბაბა
  • * * *
  • * * *
  • შენიშვნები